Routekaart naar financiële hulp

In Leidschendam-Noord hebben inwoners om diverse redenen moeite om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt. Ze hebben onder andere te maken met schulden, armoede, taalachterstand en zorgvragen. Relatief veel inwoners zijn (langdurig) afhankelijk van een bijstandsuitkering en hebben een inkomen tot het sociaal minimum. Helaas weten niet alle inwoners die moeite hebben om rond te komen weten de weg naar het aanbod voor financiële hulp te vinden. Voor doelgroepen als jongeren en ondernemers volstaat het huidige aanbod niet. Ook partners kennen elkaars aanbod onvoldoende. Daarom gaan partners zorgen voor een betere bekendheid en toegankelijkheid met bijvoorbeeld de routekaart naar financiële hulp.