Het bestuur

Bij de start van het programma is ervoor gekozen om een bestuur in het leven te roepen.

Hun opgave is om de ambitie van het programma te bewaken en mede richting te geven aan de uitvoering van het programma. Daarnaast zorgen zij voor de bijdrage van de eigen organisatie en van de collega organisaties aan de realisatie van het programma. Sinds het begin van 2022 komt dit bestuur periodiek bij elkaar. Bij het vaststellen van de uitvoeringsplannen in 2022, zijn een aantal partners trekker geworden van de opgaven. En zijn ook van buiten het  bestuur partners trekker geworden en toegetreden tot het bestuur.

De trekkers van de opgaven komen maandelijks bij elkaar om voortgang en afstemming tussen de opgaven te bespreken. De leden komen 2 keer per jaar bij elkaar en bespreken dan de ontwikkelingen, noodzakelijk bijsturing en inzet van alle partners van het programma.

Het bestuur bestaat uit:

Martijn Vroom, burgemeester voorzitter DB

Bianca Bremer, wethouder, bestuurlijk opdrachtgever

Barbara Nederpel, directeur sociaal Domein, ambtelijk opdrachtgever

Monique Veldhoven, programmamanager Sterk voor Noord

Jacco Maan, directeur- bestuurder Vidomes, trekker opgave Fijn en veilig wonen

Carl Sanou, teamchef politie, trekker opgave Fijn en veilig wonen

Corina Gielbert, directeur-bestuurder Kinderopvang Vlietkinderen, trekker opgave Jeugd en Onderwijs

Peter van den Berg, directeur-bestuurder Sport en Welzijn, trekker opgave Jeugd en Onderwijs/ Jongeren

Gerard Hendriks, directeur-bestuurder bibliotheek aan de Vliet, trekker financiële zelfredzaamheid

Vincent Ferdinandus, directeur- bestuurder WOEJ, trekker financiële zelfredzaamheid

Annette de Boer, directeur GGD Haaglanden

Mathieu Arnouts, voorzitter college van bestuur Panta Rhei

Leonie Drabble, voorzitter college van bestuur Scholengroep Spinoza

Ron Boumans, directeur-bestuurder JGZ

René Brandsema, directeur Limor