Samen werken aan een kansrijke toekomst voor iedereen in Leidschendam-Noord

Veel bewoners wonen met plezier in Prinsenhof (hoogbouw), De Heuvel en Amstelwijk en voelen zich er thuis. Hoewel er veel goed gaat, blijkt dat er een aantal onderwerpen zijn die extra aandacht nodig hebben, zoals goed opgroeien, gezondheid, mee kunnen doen, veiligheid en wonen. Belangrijke onderwerpen waar iedere bewoner wel eens mee te maken krijgt. 

Opgroeien in Leidschendam-Noord betekent nu nog dat je minder kansen hebt, ook later op de arbeidsmarkt. We willen dit tij keren en bouwen aan een toekomst met gelijke kansen. Met het programma Sterk voor Noord staat de ontwikkeling van alle bewoners van Leidschendam-Noord centraal. Van het hebben van werk tot gelukkig zijn. En van schuldenvrij leven tot fijn en veilig wonen.  Dit vraagt om een langdurige, gezamenlijke inzet van gemeente, organisaties, politie en justitie, maatschappelijke partners en zorgpartijen.

Maar om deze onderwerpen goed aan te kunnen pakken hebben we ook de hulp van de bewoners zelf nodig. Wat vind jij belangrijk? Wat gaat er goed? Wat wil je verbeteren en waar loopt je tegenaan? We leren veel van de gesprekken die we met elkaar voeren, want wie kan er beter vertellen over wat er speelt dan jij. Met elkaar werken we aan een sterker Noord!

Ben je benieuwd waar we de komende 20 jaar mee aan de slag gaan? Lees dan de samenvatting van het programmaplan of kijk op de documentenpagina voor meer informatie.

Samenvatting programmaplan

Onze documenten