Viering Internationale Vrouwendag

Zes vrouwen op een horizontale lijn tegen kleurrijke achtergrond

Zondag 12 maart is de Internationale Vrouwendag gevierd in Woej de Plint.  

Het thema van dit jaar was: “Onbeperkt Leefbaar”. Wat is onbeperkt leefbaar? Samen met wethouder Bianca Bremer en Ingrid, Ahlaam en Sonya (3 actieve vrouwen uit Leidschendam-Noord) is, aan de hand van een drietal stelleningen, gesproken over de leefbaarheid in de openbare ruimte, onbeperkt meedoen en onbeperkt jezelf kunnen zijn.  De reactie van het panel en het publiek maakte duidelijk dat vooral de verbinding een belangrijke factor is om je veilig te voelen en om mee te kunnen doen.

Hoe kunnen vrouwen elkaar dan vinden in Leidschendam-Noord? Regelmatig werd het spreken van de Nederlandse taal genoemd als voorwaarde om de aansluiting te kunnen vinden. Ook werd een beroep gedaan op de vrouwen in de wijk om open te staan voor vrouwen die nog niet zo lang in Nederland wonen. Hoe kunnen zij die verbinding met anderen maken? In Leidschendam-Noord worden al veel bewonersinitiatieven georganiseerd. Hoe kan iedereen daaraan meedoen?  

Door de aanwezigen wordt aangegeven dat de gemeente onvoldoende zicht heeft op de behoeftes van vrouwen uit de wijk. Wethouder Bianca Bremer roept daarom iedereen op om mee te denken hoe de gemeente hier kennis van kan krijgen.  

Man en vrouw spelen zittend op een strijkinstrument

De middag is opgeluisterd met verschillende optredens van Creasie, Arabische muziek van het muziek duo Maert en buikdanseres Diana. De workshop armbandjes maken van Liz is goed bezocht. Natuurlijk is ook aan de kinderen gedacht. 2 vrijwilligers van St. Moedercentrum hebben hen de middag spelletjes, knutselwerkjes en kleurplaten aangeboden. 

Uiteraard is aandacht geschonken aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De middag startte daarom met een minuut stilte. Mede door deze aardbeving hebben veel vrouwen van Turkse- en Syrische afkomst aangegeven niet aanwezig te willen zijn. De aardbeving en het verlies van vele dierbaren is voor hen nog te vers om een feestje te kunnen vieren. 

De opbrengst van de verschillende kraampjes met zelfgemaakte producten werd geschonken aan de hulporganisaties die de slachtoffers van deze vreselijke aardbeving ondersteunen. 

Deze middag was georganiseerd in samenwerking met St. Moedercentrum Leidschendam, St. IBCE en Woej. Na afloop van de viering is, mede door de uitkomsten van de paneldiscussie, besloten om deze samenwerking vast te houden en te verstevigen. 

We kijken terug op een geslaagde middag. Samen met ongeveer 60 bezoekers voelt het goed om weer samen te zijn op een zo belangrijke dag en na te denken over hoe vrouwen zich onbeperkt kunnen bewegen, onbeperkt meedoen en onbeperkt zichzelf kunnen zijn.  

Zes vrouwen op een horizontale lijn tegen kleurrijke achtergrond