Nieuwe ontmoetingsruimte bij Sporthal De Fluit!

Goed nieuws voor alle bewoners van Noord! Vanaf 2 april kunnen we allemaal genieten van het nieuwe sportcafé bij Sporthal De Fluit (Fluitpolderplein 3), dat zal fungeren als een ontmoetingsplek voor de buurt. Iedereen is welkom om langs te komen om te lezen, een kopje koffie of thee te drinken, spelletjes te spelen, en nog veel meer. 

 Het ontbreekt in Leidschendam- Noord aan voldoende plekken voor jong en oud om elkaar te ontmoeten. Ook zijn er diverse activiteiten die nu noodgedwongen niet in Noord gegeven kunnen worden, zoals taallessen en huiswerkbegeleiding omdat daar geen passende ruimtes voor beschikbaar zijn. Daar komt nu verandering in. De ontmoetingsruimte bij Sporthal De Fluit is dé ideale huiskamer van de wijk! 

 De maand april gebruiken we om alles klaar te maken voor de officiële opening op donderdag 16 mei. Denk hierbij aan het delen van het gebruik van de bar, vrijwilligers werven en inwerken, bewegwijzering aanbrengen etc.  

 Op donderdag 16 mei  ca. 12.00 uur openen we officieel de deuren na een feestelijk openingsmoment. Een uitnodiging volgt nog, maar noteer deze datum alvast in je agenda zodat je erbij kunt zijn. 

We hebben er ongelofelijk veel zin om hiermee aan de slag te gaan en veel mensen samen te brengen op deze plek!