Meer toekomstperspectief voor jongeren in Leidschendam-Noord

Meer jongeren die deelnemen aan sportactiviteiten en lid worden van een (sport)vereniging, meer mogelijkheden voor loopbaanoriëntatie en meer impact van het jongerenwerk in de wijken: deze en andere acties staan in het uitvoeringsplan Jongeren 12+ van het programma Sterk voor Noord.

Jongeren tussen de 12-25 jaar zijn een belangrijke doelgroep voor de gemeente. Specifiek in de wijken Prinsenhof, De Heuvel en Amstelwijk hebben jongeren vaak minder toekomstperspectief door de omstandigheden waarin zij opgroeien. Het versterkingsprogramma Sterk voor Noord wil zorgen dat deze jongeren net zoveel kans hebben op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden als in andere delen van de gemeente en zorgen dat jongeren beter weten hoe ze die in kunnen zetten voor hun toekomst.

Deelname aan activiteiten met korting

Om de gezondheidsverschillen -vergeleken met andere jongeren in de gemeente- te verkleinen, wordt onder andere ingezet op het tegengaan van overgewicht en op het stimuleren van gezonde voeding, sport en beweging. Het gebruik van de Ooievaarspas is in Leidschendam-Noord lager dan in de rest van de gemeente. De Ooievaarspas geeft onder andere korting op deelname aan activiteiten bij (sport)verenigingen. Het gebruik van deze pas wordt de komende tijd extra gestimuleerd.

Kansenongelijkheid wegnemen

Niet iedereen kent de mogelijkheden om je talent te ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur of andere vaardigheden buiten het schoolprogramma om. Talentontwikkeling draagt bij aan zelfvertrouwen en aan een bredere inzetbaarheid in de maatschappij. Door in gesprek te gaan met jongeren, rolmodellen uit de wijk in te zetten en de ouders meer te betrekken kunnen jongeren kansrijkere keuzes gaan maken voor bijvoorbeeld een vervolgopleiding. En dankzij loopbaanoriëntatie weten ze welke richtingen een goede kans bieden op een baan in de toekomst.

Er is daarnaast speciale aandacht voor de meiden in de wijk. Er wordt onderzocht waar meiden aanvullend op het huidige aanbod behoefte aan hebben.

Het uitvoeringsplan Jongeren 12+ is onderdeel van het programma Sterk voor Noord, heeft een looptijd van 3 jaar en zal eind januari worden voorgelegd aan de gemeenteraad.