Uitnodiging Partner netwerkbijeenkomst - 21 maart 2024

Op donderdag 21 maart vanaf 16.30 uur is er een netwerkbijeenkomst voor iedereen die partners is of zich partner voelt van het programma Sterk voor Noord.

Iedereen is welkom!

Het thema van deze partner netwerkbijeenkomst is armoede. Naast een afwisselend programma is er ook voldoende ruimte om te netwerken.  

Het programma

16:00 - 16:30 uur:  Inloop
16:30 - 16:45 uur: Opening door wethouder Bianca Bremer en programmamanager Monique Veldhoven
16:45 - 18:15 uur: Ervaringsdeskundigen van Onzichtbaar Den Haag over armoede
18:15 - 18:30 uur: korte pauze
18:30 - 19:00 uur Korte lezing van Divosa over de samenwerking tussen partners in een wijk op het gebied van bestaanszekerheid
19:00 - 19:30 uur: Eten en netwerken

Locatie: Oude bibliotheek, Fluitpolderplein 12, Leidschendam

Heeft u zich nog niet aangemeld? Stuur dan even een e-mail naar  sterkvoornoord@lv.nl.