Onderzoek naar meer kans op werk en stages voor jongeren in Leidschendam

jongeren met een mobiel

De gemeente Leidschendam-Voorburg houdt een onderzoek naar manieren waarop de kansen op werk en stages voor jongeren in Leidschendam kunnen worden vergroot. Dit onderzoek is erg belangrijk, omdat we als gemeente ernaar streven om jongeren te helpen bij het vinden van werk. Hierdoor kunnen ze financieel stabiel worden en dezelfde kansen krijgen als alle jongeren in Leidschendam-Voorburg.

Achtergrond

Jongeren zijn de toekomst van onze gemeenschap. Daarom willen we hen helpen een goede start te maken in hun carrière. Ons onderzoek richt zich op het vinden van concrete maatregelen om jongeren te ondersteunen bij hun carrièredoelen en financiële stabiliteit.

Onderzoeksfocus

Het onderzoek focust zich op:

Samenwerking:
We onderzoeken hoe we nauwer kunnen samenwerken met lokale bedrijven en onderwijsinstellingen om jongeren beter te koppelen aan de arbeidsmarkt.

Ondersteuning:
We kijken naar manieren om jongeren de benodigde steun en middelen te geven om hun carrièrekansen te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een stagebank.

Betrokkenheid:
We willen de gemeenschap meer betrekken bij het ondersteunen van jongeren, van mentorschap tot netwerkevenementen.

Deel uw ideeën

Als partner van Sterk voor Noord kunt u ons waardevolle ideeën en inzichten geven om ons onderzoek te versterken. Kent u jongeren die moeite hebben met het vinden van werk en graag hierover willen praten? Neem dan contact met ons op via: lsadulla@leidschendam-voorburg.nl.

Samen werken we aan een mooie toekomst vol kansen en succes voor onze jeugd.

jongeren met een mobiel