Bezoek Jeugd Educatiefonds en Rode Kruis Nederland aan IKEC de Waterlelie

gesprek Hans Spekman en Nicole Batenburg met de Waterlelie

Donderdag 7 september jl. kwam Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds op bezoek bij IKEC de Waterlelie in Prinsenhof (voor kinderen van 0 tot 13 jaar). Hij werd vergezeld door Nicole van Batenburg, persvoorlichter van Rode Kruis Nederland. De aanleiding voor dit bezoek was het gesubsidieerde ‘Programma Schoolmaaltijden’, dat gelukkig ook het komend kalenderjaar kan worden voortgezet bij het onderwijs van het kindcentrum.

Spekman en van Batenburg  luisterden geboeid naar de verhalen uit de dagelijkse praktijk die werden verteld door de directie van het IKEC, Merel Kelatow en Maarten Sloof en door de medewerker van het  Spel- & opvoedpunt, Gülay Yigitdöl. Zij deden bevlogen en vol passie verslag van hun dagelijks werk en hun gedeelde ambitie om het beste te doen voor kinderen en hun gezinnen.

Programma Schoolmaaltijden

Elk kind verdient het om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarom werkt het Jeugd Educatiefonds samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Nederlandse Rode Kruis aan het Programma Schoolmaaltijden. Met dit programma willen ze zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen met een volle buik in de klas zitten, zodat ze vol energie de lessen kunnen volgen. De Schoolmaaltijden worden in Leidschendam geleverd door Van Leeuwen Catering.

“Ieder kind verdient dagelijks een gezonde maaltijd. Wij merken dat een goed gevoed kind zich fijner voelt en daardoor ook beter de lessen kan volgen en de leerstof opneemt. Het Programma Schoolmaaltijden is heel waardevol voor onze school en daarom zijn we erg blij dat we ook volgend kalenderjaar hier gebruik van mogen maken.” Aldus Merel Kelatow, directeur IKEC de Waterlelie.

Maarten Sloof, manager Kindcentrum de Waterlelie vult aan; “Het zou fantastisch zijn als we hier een structureel aanbod van kunnen maken en het kunnen opnemen in ons dagarrangement voor alle kinderen in het IKEC. Het zou ook een uitkomst zijn voor de peuters in onze VE peuteropvang. Het Programma Schoolmaaltijden voorziet hier niet in, dat is alleen beschikbaar voor het onderwijs. We onderzoeken nu of we ook een dergelijk aanbod voor onze peuters structureel kunnen financieren.”

Het is fijn dat Integraal Kind en Expertise centrum de Waterlelie veel positieve aandacht krijgt. Subsidies, zoals voor het programma Schoolmaaltijden, is gezondheidswinst voor de kinderen. En daar gaat het om, gelijke ontwikkelkansen voor kinderen!

gesprek Hans Spekman en Nicole Batenburg met de Waterlelie