Burendag Duyvendijklaan/Velthuijsenlaan

Hoek Burg. van Velthuysenlaan/Burg. Duyvendijklaan, nabij ingang Noord