Voorkómen is beter dan vóórkomen  

Het project Dealbreakers gaat over het voorkómen van jonge aanwas in de criminaliteit. Daarom richten we ons met name op preventie in dit project. De doelgroep is jongeren die verleid (kunnen) worden om zich met druggerelateerde criminaliteit bezig te houden. Om de verschillende stadia van jonge aanwas aan te pakken moet preventie gepaard gaan met repressie. Escaperooms en een doorlopende leerlijn over ‘foute centen’ op het voortgezet onderwijs zijn middelen die worden ingezet. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een training voor versterken opvoedvaardigheden.