Taal en digitale vaardigheid

Taal is belangrijk en wordt de hele dag gebruikt door met elkaar te praten of te schrijven.

Lezen en schrijven, samen met rekenen en digitale vaardigheden zijn de basis om mee te kunnen doen in de samenleving. Mensen die deze vaardigheden niet voldoende beheersen hebben meer moeite met algemene zaken, zoals scholing, werk of zorg. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand de bijsluiter van medicatie niet kan lezen, de borden op het perron niet kan lezen of niet weet hoe de belastingaangifte digitaal ingevuld moet worden. 

Belangrijk is om een basis in de Nederlandse taal in spraak en schrift te hebben. Maar ook vaardigheid om te kunnen rekenen en kunnen omgaan met een computer of een smartphone om mee te doen in de samenleving.

 De bibliotheek kan je helpen! De bibliotheek heeft een taalhuis, daar zijn allerlei activiteiten onder gebracht die voor verschillende mensen een aanbod hebben. Als je niet zo goed kan lezen en schrijven, de Nederlandse taal niet goed kent omdat je niet uit Nederland komt of de Nederlandse taal meer wilt oefenen met je (klein) kind. Om nederlands te leren is er een divers aanbod.

Lees meer over het taalhuis op de website van de bibliotheek

Bekijk het aanbod op de sociale kaart