Kinderen en taal

Kinderen leren een taal goed als ouders veel en vaak met hen praten. Het is goed als ouders met hun kind praten in de taal die ze zelf het beste spreken. Hun kind hoort dan veel verschillende woorden en zinnen. Woorden komen vaak terug en op verschillende manieren. Woorden herhalen en woorden afwis­selen helpt een kind om taal te leren.

Een kind dat één taal goed leert, kan ook een andere taal, het Nederlands, snel leren. Een goede taalontwikkeling in één taal is de basis om het Nederlands goed te leren. Als je zelf niet goed Nederlands spreekt kun je met je kind naar activiteiten voor kleine kinderen waar Nederlands met jouw en je kind geoefend wordt. De bibliotheek heeft hiervoor een aanbod.

Bekijk het aanbod op de website van de bibliotheek