Kind naar Gezonder Gewicht

Stichting Jogg, GGD Haaglanden, JGZ ZHW en gemeente Leidschendam-Voorburg werken samen aan de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Met deze aanpak is er specifieke aandacht voor kinderen met overgewicht of obesitas en hun persoonlijke omstandigheden.

Spelen er problemen die het overgewicht veroorzaken of in stand houden? Zoals schulden of werkeloosheid binnen het gezin. Één centrale zorgverlener zoekt het uit en betrekt vervolgens de juiste professionals uit het zorg- en sociaal domein.

Samen met andere professionals zetten de centrale zorgverleners zich in om de gezondheid en leefstijl van het kind te verbeteren. Sinds januari 2022 zijn de jeugdverpleegkundigen als centrale zorgverlener aan de slag op basisschool De Springplank, basisschool De Margriet en basisschool de Tandem. Ze hopen dat er over een paar jaar een stuk minder kinderen met overgewicht wonen in Leidschendam-Noord. Meer weten over het project Kind naar Gezonder Gewicht?

Bekijk de video: