Kansrijke start

Het programma Kansrijke start zet zich in voor een beter zorg en ondersteuning voor gezinnen in een kwetsbare situatie. Door bijvoorbeeld met een verloskundige, consultatiebureau, kraamhulp, huisarts of schuldhulpverlener te praten over zorgen en problemen kunnen (aanstaande) moeders en vaders meer structuur en rust in hun leven brengen. En daarmee hun kind een kansrijke start geven.

De eigen, vertrouwde zorgverlener van de ouder kan helpen om problemen inzichtelijk te maken. Hij of zij zal samen met de ouder de juiste hulp inschakelen. Bijvoorbeeld om schulden onder controle te krijgen, bij het aanvragen van een urgentieverklaring voor een woning, bij vragen rondom een (onverwachte) zwangerschap of bij vragen over relaties en opvoeden.

Als thema van het programma is gekozen voor het voorkomen en verminderen van stress. De eerste 1000 dagen (van conceptie tot 2e levensjaar) van een kind zijn cruciaal voor hun lichamelijke en mentale gezondheid op latere leeftijd. Stress tijdens en na de zwangerschap kan ouder(s) belemmeren warmte en genegenheid te geven en adequaat te reageren op wat hun kind nodig heeft. 

Lees meer op de website van het Sociaal Servicepunt