WoonInvest

Logo Wooninvest

Veel gezinnen in Noord huren hun woning bij WoonInvest. Deze wooncoöperatie is dus een belangrijke speler als het gaat om fijn en veilig wonen in Leidschendam. Directeur-bestuurder Peter van Heeswijk vond het dan ook heel vanzelfsprekend om zich aan te sluiten bij Sterk voor Noord. “Als je samen optrekt, krijg je meer voor elkaar!” 

Logo Wooninvest

“Wij zorgen goed voor de stenen én de mensen” 

Peter van Heeswijk

Wat is de rol van WoonInvest in Leidschendam-Noord? 

“Wij zijn een grote leverancier van huurwoningen voor de bewoners van Noord. Van onze 8600 woningen staan er ongeveer 2580 in Leidschendam. Ik zie het als onze verantwoordelijkheid dat onze huurders zich fijn en veilig voelen in hun huis. Wij zorgen niet alleen goed voor de stenen, maar vinden het ook belangrijk dat het goed gaat met de bewoners. Daarbij spelen onze wijkbeheerders een grote rol. Zij hebben veel contact met de buurtbewoners en proberen hun vragen te beantwoorden en kleine en grote knelpunten op te lossen.”  

Welke uitdagingen komen jullie tegen in Noord? 

“Er wonen veel verschillende nationaliteiten in de wijk. Daardoor is het soms moeilijk om elkaar te verstaan en te begrijpen. Onze wijkbeheerders spreken hun talen goed, maar soms is het toch nog handen- en voetenwerk. Daarnaast zijn veel van de woningen in Noord gebouwd in de jaren 50 en 60. Dat betekent dat we nog een stevige opdracht hebben om de woningen te verbeteren. We zijn veel van onze woningen al aan het verduurzamen, maar willen dat nu nog sneller doen. Door de huidige energieprijzen betalen mensen nu soms meer aan energiekosten, dan aan huur. Dat kan natuurlijk niet! Verder zijn we druk bezig met het bestrijden van ongedierte. Als afval niet in de containers maar op straat wordt achtergelaten, komen daar meeuwen en ratten op af. Uit onderzoek is gebleken, dat het zien van één rat op straat de woonbeleving heel anders maakt. Mensen voelen zich dan al snel niet meer veilig in hun eigen buurt. Wij willen bewoners bewust maken van hun eigen invloed hierop. Als je je afval netjes weggooit, kun je veel problemen voorkomen.”  

Welke successen hebben jullie al geboekt? 

“Nadat we in gesprek zijn gegaan met buurtbewoners en zij wisten hoe zij slimmer om konden gaan met hun afval, kregen we al snel minder klachten over ratten. Verder hebben we enkele gebouwen aangepast, waardoor meeuwen wegblijven. Dit soort stappen nemen we natuurlijk niet alleen. We hebben veel overleg. Bijvoorbeeld met onze collega woningcorporatie Vidomes, Avalex, de gemeente en vooral de bewoners zelf. Als je samen optrekt, krijg je meer voor elkaar. Dat is ook precies waarom we het belangrijk vonden om mee te doen aan Sterk voor Noord. Ik verwacht veel resultaat van het project. Het heeft een langdurige, wijkgerichte aanpak met allerlei verschillende spelers. Wij kunnen veel leren van elkaar!”   

Wat willen jullie over drie jaar hebben bereikt? 

“Dan hoop ik dat al onze huizen klaar zijn voor de toekomst. Goed geïsoleerd, van het gas af en gewoon fijn om in te wonen. Ik hoop ook dat we tegen die tijd meer nieuwe, kleinere huizen hebben gebouwd, zodat jongeren en kleine gezinnen betaalbaar kunnen wonen. Hopelijk is dan ook het zwerfvuil verdwenen, en dus ook de overlast van ongedierte. En ik hoop dat we samen met de andere partners van Sterk voor Noord meer werkgelegenheid kunnen creëren voor mensen in de wijk. Wij hebben daar zelf beperkte mogelijkheden voor, maar willen wel graag meedenken in oplossingen. Het hebben van een baan is niet alleen financieel belangrijk. Je voelt je ook zoveel beter als je je nuttig voelt en ergens je bed voor moet uitkomen!” 

Meer informatie

Contactpersoon: Jurien dos Santos  
Website: www.wooninvest.nl 
E-mail: Algemeen@wooninvest.nl 
Telefoon: 070 301 1100