VluchtelingenWerk Leidschendam-Voorburg

Logo VluchtelingenWerk

Het is voor Kitty Scholten van Vluchtelingenwerk Nederland altijd heel verrassend om iemand tegen te komen die zij ooit heeft begeleid. “Het is dan heel mooi om te zien hoe zij, vaak met hulp van onze vrijwilligers, een eigen leven hebben opgebouwd in ons land.” Sterk voor Noord kan hier veel in betekenen. 

Logo VluchtelingenWerk

“Statushouders zijn sterke, dappere mensen die een kans verdienen!”

Vluchtelingenwerk Leidschendam

Welke rol speelt Vluchtelingenwerk in Leidschendam-Noord? 

“Wij begeleiden vluchtelingen die in Leidschendam of Voorburg terechtkomen. Omdat er in Noord relatief veel goedkope gezinswoningen zijn, komen veel vluchtelingen daar terecht. Voor deze mensen zijn wij de springplank voor hun leven in Nederland. De inburgering is dan nog niet begonnen en ze spreken onze taal nog niet. De start is dus heel intensief. Wij begeleiden hen twee jaar lang, en in het derde jaar kunnen mensen terecht op ons spreekuur waar we allerlei vragen kunnen beantwoorden.”  

Waar helpen jullie nieuwkomers mee?  

“Het leren van de Nederlandse taal is voor deze mensen dé sleutel naar onze samenleving. Daarom leggen wij veel nadruk op het leren lezen en spreken van het Nederlands. Maar de dagelijkse, praktische dingen waar jij en ik ook tegenaan lopen, spelen ook een rol bij vluchtelingen. Waar vind ik een huisarts of een school, hoe vraag ik een toeslag aan en hoe werkt het UWV eigenlijk? Met dat soort zaken kunnen zij terecht bij onze 5 vaste medewerkers en 35 vrijwilligers. Daarin werken we samen met allerlei mensen en organisaties om ons heen.”  

Wie zijn jullie samenwerkingspartners? 

“Onze belangrijkste partners zijn de bewoners uit de wijk zelf. Vaak zijn zij zelf ook statushouder en zijn ze tolk, maar zij kunnen ook heel goed dingen uitleggen en de weg wijzen in de buurt. Dat mes snijdt aan twee kanten. De vluchteling is ermee geholpen, en de vrijwilliger leert er ook van. Hij of zij oefent de Nederlandse taal en bouwt ook ervaring op die kan leiden naar een betaalde baan. Verder werken we veel samen met Woej, SenW, IBCE, de scholen, de bibliotheek en woningbouwverenigingen.”  

Wat is jullie verbinding met Sterk voor Noord? 

“Na onze eerste opvang sturen wij de mensen door naar verschillende andere partners van Sterk voor Noord. Door deel te nemen aan het programma hoop ik dat het voor iedereen makkelijker wordt samen te werken. Als we onderling goed contact houden kunnen we beter aansluiten bij wat de mensen nodig hebben om hun weg te vinden in Nederland.”   

Waar ligt de komende jaren jullie focus op? 

“Wij merken dat de armoede aanzienlijk is toegenomen door de inflatie en hoge energie prijzen. Vroeger lukte het nieuwkomers redelijk om rond te komen met een uitkering en toeslagen, nu zijn ze bijna direct afhankelijk van de Voedselbank. Het bestrijden van die financiële achterstand heeft op dit moment onze grootste prioriteit. Dat gaat natuurlijk verder dan zorgen voor meer geld, want je neemt de oorzaak van armoede niet weg. Ik wil nog makkelijker kunnen doorverwijzen. Door snel de taal te leren en de weg vinden, groeit de kans op betaald werk. Dan worden nieuwkomers écht zelfredzaam en kunnen ze een eigen leven opbouwen in Nederland. Gelukkig lukt dat vaak. Statushouders zijn ongelooflijk sterke, dappere mensen, die nooit hadden verwacht ooit in zo’n moeilijke situatie terecht te komen. Als ik hen soms maanden later tegenkom en zie hoe zij hun leven hebben opgebouwd in ons land, ben ik best een beetje trots.” 

Meer informatie

Contactpersoon: De vrijwilligers bij ons op kantoor 
Website: www.vluchtelingenwerk.nl 
Telefoon: 070 320 2057