Vlietkinderen

Logo Vlietkinderen

Corina Gielbert, directeur van kinderopvang Vlietkinderen, vindt Sterk voor Noord een groot avontuur, dat ze graag aan wil gaan. “Daarbij hebben we niet alleen de samenwerkingspartners nodig. Vooral de ouders zijn belangrijk. Opgroeien en opvoeden doen we immers samen.”  

Logo Vlietkinderen

“Jij ontwikkelt jezelf op je werk of opleiding, terwijl je kind zich bij ons ontwikkelt!” 

Vlietkinderen Tine

Wat doet Vlietkinderen precies in Leidschendam-Noord? 

“Onze stichting zorgt al 40 jaar voor de opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar. In deze wijk hebben we 4 locaties. Wij hebben kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Misschien kent nog niet iedere ouder de mogelijkheid van onze Voorschoolse Educatie (VE). VE is een speciaal programma voor peuters die extra aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze extra stimulering nodig hebben in hun taalontwikkeling en/of op andere ontwikkelingsgebieden, zoals sociaal-emotioneel. Bij ons krijgen ze spelenderwijs allerlei dingen aangereikt waarmee ze hun talenten beter kunnen ontplooien. Ze leren taal, maar ook hoe ze fijn met andere kinderen kunnen spelen. Dankzij die extra aandacht geef je je kind een betere start als het straks naar de basisschool gaat en in het dagelijkse leven.” 

Waarom doen jullie mee met Sterk voor Noord? 

“Wij willen graag het verschil maken voor de kinderen van Noord, maar ook voor hun ouders. Ik ben namens Vlietkinderen de ambassadeur voor het onderdeel ‘Jeugd en Onderwijs’, maar ik denk dat er binnen het project ook veel dwarsverbanden kunnen worden gelegd. Jeugd en onderwijs, financiële zelfredzaamheid en fijn en veilig wonen: het heeft allemaal invloed op elkaar, je kunt het niet in één hokje stoppen. Dankzij Sterk voor Noord kunnen we alle kennis en mogelijkheden bundelen en grotere stappen maken.”  

Met wie werkt Vlietkinderen al samen? 

“Er is veel samenwerking met de gemeente, basisscholen en het consultatiebureau. In de Waterlelie is er nu ook een project met de bibliotheek. Een vrij nieuwe partner is MBO Rijnland. Zij hebben speciaal voor moeders met een niet-Nederlandse achtergrond een taalcursus Nederlands ontwikkeld. Daar was veel behoefte aan. Veel moeders blijven thuis om voor de kinderen te zorgen. Daardoor is het moeilijk om de Nederlandse taal op te pikken. Nu kunnen ze bij MBO Rijnland de cursus volgen, terwijl wij voor de kinderen zorgen. Een heel mooi initiatief! Onze belangrijkste partners zijn de ouders. Opgroeien en opvoeden doen we immers samen.”  

Wat zie je als de belangrijkste taak van Vlietkinderen? 

“Wij zorgen voor een goede opvang van kinderen, zodat ouders naar hun werk of studie kunnen. Daarbij willen we ook een veilige plek zijn voor kinderen. Een plek waar ze zich welkom voelen en waar zij aandacht en gezond te eten krijgen. Nu de gemeente verantwoordelijk is voor jeugdhulp, is dat extra belangrijk. Jeugdhulp zit muurvast, er zijn lange wachtlijsten. Wij kunnen een rol spelen bij het voorkomen dat kinderen jeugdhulp nodig hebben. Door eventuele problematiek vroegtijdig te signaleren en op tijd extra aandacht te geven aan zorg en ontwikkeling van kinderen. Hierdoor kunnen wij soms voorkomen dat die schaarse, dure jeugdhulp nodig is.”  

Wat wil je de komende 3 jaar in ieder geval hebben bereikt? 

“Ik hoop dat we over 3 jaar contact hebben gelegd met alle ouders van peuters in Noord. En dat we ons aanbod voor ontwikkeling in taal, maar ook gezond eten en beweging verder hebben kunnen uitbreiden. Ik heb er goede hoop op dat dat gaat lukken. De combinatie werken en kinderopvang gaat straks makkelijker worden. Het regeerakkoord gaat ervoor zorgen dat 96% van de kosten van kinderopvang worden vergoed. In 2025 alleen voor werkende ouders, in 2028 kunnen alle kinderen naar de kinderopvang voor een heel lage bijdrage. Dat biedt prachtige kansen voor iedereen. Terwijl jij jezelf ontwikkelt op je werk of opleiding kan je kind zich bij ons ontwikkelen. Hoe mooi is dat?!” 

Meer informatie

Contactpersoon: Klantenservice Vlietkinderen
Website: https://vlietkinderen.nl

E-mail: klantenservice@vlietkinderen.nl
Telefoon: 070 317 5959