Vidomes

Logo Vidomes

587 woningen in Prinsenhof en 403 in de Heuvel en Amstelwijk in Leidschendam. Met zulke aantallen mag woningcorporatie Vidomes zich een belangrijke partner in Sterk voor Noord noemen. “Al zou ik de naam van het project liever veranderen in Sterk IN Noord,” vertelt bestuurder Jacco Maan. “Dat doet meer recht aan de invloed en mogelijkheden van de bewoners zelf.” Gebiedsconsulenten Belinda Bantje en Natasha Aaldijk zijn het helemaal met hem eens: “Onze huurders hebben veel invloed op het fijn en veilig wonen in de wijk!”

Logo Vidomes

 “Soms kun je met kleine stapjes mooie dingen bereiken!”

Vidomes Jacco Maan

WAAROM DOET vidomes mee aan sterk voor noord?

Jacco: “Wij hebben veel woningen in Leidschendam-Noord, dus is het belang van een fijne, veilige wijk voor onze huurders én onszelf groot. Sterk voor Noord helpt ons om samen met veel andere partners, de wijk nog prettiger te maken. Wij nemen daar graag het voortouw in, maar een goede samenwerking is hierin heel belangrijk. Toen het projectplan was getekend, hebben we niet gewacht op de volgende stap. We zochten direct verschillende samenwerkingspartners op zoals de gemeente en Avalex. We zijn snel met een werkgroep gestart om de overlast door grofvuil, meeuwen en ratten te verminderen. Peter van Heeswijk, bestuurder Wooninvest, trekt deze kar sinds afgelopen najaar. En dat werkt: we zien daar nu al resultaten van."

welke rol speelt vidomes binnen sterk voor noord?

Jacco: “Natuurlijk zijn wij vooral betrokken bij het onderdeel ‘fijn en veilig wonen’. Carl Sanou van de politie neemt het thema veiligheid voor zijn rekening en ik ben de kartrekker op het gebied van wonen. Dat hoeft niet altijd groots te worden aangepakt. Soms kun je met kleine stapjes mooie dingen bereiken. Zo ben ik bijvoorbeeld trots op de man van het Werkbedrijf Binnenbaan, die met zijn bakfiets grofvuil ophaalt en daarmee de straat veel leefbaarder maakt.”
Belinda: “Onze bemoeienis gaat verder dan onze huizen. Wij hebben ook veel raakvlakken met andere onderdelen van Sterk voor Noord. Zelf denk ik bijvoorbeeld mee met de opzet van een ontmoetingsruimte voor jongeren. Door de jeugd van Noord een goede eigen plek te geven in de wijk voorkom je overlast en bied je nieuwe kansen.”
Natasha: “Daarnaast heeft ook de financiële zelfredzaamheid onze aandacht. Dat is nodig, want we leven in een ingewikkelde tijd. Wij zien een toename van huurachterstanden en energie-armoede onder onze huurders. Als gebiedsconsulenten lopen wij samen met de wijkbeheerders veel door de wijk. We zien dus vaak als eersten waar het knelt. Dan gaan we met mensen in gesprek, proberen samen met hen oplossingen te verzinnen en verwijzen zo nodig door naar hulpverleners.”

wat zien jullie als grote uitdaging in leidschendam-noord?

Natasha: “Er wonen hier mensen met zoveel talen en zoveel culturen bij elkaar. Dan is het soms moeilijk om elkaar letterlijk en figuurlijk te verstaan. Met een creatieve insteek kun je de mensen toch bereiken. Door huisregels niet in woorden, maar in plaatjes weer te geven bijvoorbeeld.”
Belinda: “Ik merk dat de oplossing ook vaak ligt in dé universele taal: eten. Samen koken en samen eten zorgt voor veel begrip en verbinding.”
Jacco: “Ga samen in gesprek. Dan begrijp je wat de ander denkt, voelt en ervaart. En je kunt van elkaar leren. Dat geldt niet alleen voor de wijkbewoners. Het helpt ook als de verschillende organisaties meer samenwerken en naar elkaar luisteren.”

Wat willen jullie over 3 jaar hebben bereikt?

Jacco: “Ik hoop dat de problemen met afval en ongedierte dan verleden tijd zijn. En dat we samen met onze huurders en de verenigingen van eigenaren stappen hebben kunnen maken naar lagere stookkosten en meer woonplezier.”
Natasha: “Het zou mooi zijn als samenwerken en gebruikmaken van elkaars kennis en talent dan vanzelfsprekend zijn. Er zijn mogelijkheden genoeg!”
Belinda: “Noord heeft letterlijk en figuurlijk zoveel bouwstenen om er een mooie wijk van te maken. Door samen de juiste stappen te zetten kunnen de bewoners van Noord straks nóg trotser zijn op hun wijk!”

Meer informatie

Contactgegevens:

Telefoon: 088 845 6600

Ma - do: 9:00 tot 16:00 uur

Vrij: 9:00 tot 13:00 uur

bij spoed ook s'avonds en in het weekend bereikbaar

via WhatsApp: 06 1327 5972

we reageren Ma - vrij tussen 8:00 tot 17:00 uur

Website: www.vidomes.nl