Stichting Studielokalen

Logo Studielokalen

Stichting Studielokalen helpt kinderen van de basisschool die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen. “Deze kinderen ervaren problemen op school. Niet omdat ze de stof van het huiswerk niet kunnen begrijpen, maar omdat ze de taal onvoldoende beheersen.” Aziza Dahman wil daar samen met de andere vrijwilligers van Stichting Studielokalen verandering in brengen. “Taal is de sleutel om mee te doen en om kansengelijkheid te realiseren.”

Logo Studielokalen

“We werken nauw samen met de ouders en de scholen om kinderen in Leidschendam-Noord de vaardigheden te leren die hen voorbereiden op hun toekomst. Taal verbindt en maakt het verschil.”

de vrijwilligers van Studielokalen

WAT DOET STICHTING STUDIELOKALEN?

“Wij ondersteunen kinderen die op de basisschool zitten én een taalachterstand hebben met het ontwikkelen van hun taalvaardigheden en persoonlijke vaardigheden. We bieden wekelijks intensieve taalondersteuning die aansluit bij de lesmethode van het basisonderwijs. Ook besteden we aandacht aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. We praten dan in kleine groepjes over onderwerpen die de kinderen bezighouden. Hoe ga je bijvoorbeeld om met stress of boos zijn of verdriet? De kinderen leren zichzelf zo beter kennen en leren zich te uiten. Zo proberen we de ook persoonlijkheid van ieder kind te versterken. Een kind dat ‘lekker in zijn vel zit’ kan zich optimaal ontwikkelen.”

WAAROM IS AANDACHT VOOR TAAL BELANGRIJK?

“We zien dat kinderen van groep 3 al achterlopen omdat ze de taal niet goed spreken en begrijpen. Ze staan op die jonge leeftijd al met 1-0 achter. Uiteindelijk worden ze op school op taal getoetst. Begrijpend lezen is naast rekenen een van de belangrijkste graadmeters om te bepalen naar welk vervolgonderwijs een kind gaat. Als je de taal beter beheert, kom je ook vooruit in andere vakken. Je begrijpt beter wat er met rekenen gevraagd wordt, je snapt wat er staat in je aardrijkskundeboek. Betere beheersing van de taal werkt niet alleen door in alle vakken. Een kind dat taalvaardig is kan zich ook beter uiten en voelt zich zelfverzekerder.”

WAT WIL STICHTING STUDIELOKALEN BEREIKEN?

 “We geven wekelijks ondersteuning aan ruim 50 kinderen en willen graag meer kinderen helpen. Daarvoor ontbreekt het ons nu, in juni 2024, nog aan voldoende middelen. Wij vinden dat taalachterstand een maatschappelijk probleem is en dat kinderen benadeeld worden als ze niet de kans krijgen om hun taalvaardigheden voldoende te ontwikkelen. Taalachterstand in het basisonderwijs zorgt voor vroege uitval in het vervolgonderwijs en opent de deur naar criminaliteit, gezondheidsproblemen, schulden. Taal is de basis van alles! Het zou een recht van het kind moeten zijn om daar ondersteuning bij te krijgen. En die ondersteuning zou niet afhankelijk moeten zijn van een groep vrijwilligers. Wij werken dan ook graag samen met andere partners van Sterk voor Noord om samen te zorgen voor gelijke kansen voor alle kinderen in Noord. Elk kind telt en elk kind heeft recht op een eerlijke start in het onderwijs en de maatschappij.”

Meer informatie

Contactpersoon: Aziza Dahman

Stichting Studielokalen,

Kindcentrum Trampoline, De Haar 20 

E-mail: info@studielokalen