Stichting Samen Verbinden

Logo Samen Verbinden

Ismail Ahouch is in 2016 samen met Mourad Tannous vanuit bevlogenheid gestart met het coachen en begeleiden van jongeren uit Noord. “Ik wilde hen verder helpen op de sociale ladder. Oorspronkelijk waren wij een kleine vrijwilligersorganisatie voor en door jonge Leidschendammers uit Prinsenhof, de Heuvel en Amstelwijk. Er bleek zoveel belangstelling voor, dat we er meer structuur aan wilden geven. Daarom hebben wij er in 2019 een echte stichting gemaakt.” Met succes: Stichting Samen Verbinden heeft inmiddels naast diverse vrijwilligers ook een eigen jongerenwerker in dienst.  

Logo Samen Verbinden

 In Noord is plaats voor iedereen. Wij zijn inclusief, ondanks alle verschillen.

Ismail Ahouch

Waar kunnen de bewoners van Noord voor bij jullie terecht? 

“Wij zijn erop gericht om jongeren tussen de 12 en 24 jaar uit Leidschendam Noord te coachen en begeleiden. Dat is heel breed. Soms hebben ze hulp nodig bij hun huiswerk of studie. Wij kunnen hen adviseren bij beroepskeuze of andere loopbaanvragen. Of geven tips over hoe ze goed om kunnen gaan met geld. Soms merk je dat een jongere dreigt af te glijden. Dan proberen we hem met coaching weer op de rails te krijgen. Vaak is het geven van wat extra aandacht al genoeg, en soms moet je diepere gesprekken aangaan.

Naast de jongeren bieden wij ook ondersteuning aan hun ouders. Die hebben vaak extra handvatten nodig. Ze begrijpen het gedrag van hun puber niet meer en weten niet wat ze met hun kind aan moeten. Ook de cultuurverschillen spelen dan vaak een rol.” 

Wat is jullie kracht? 

“Wij komen zelf uit Leidschendam Noord én delen dezelfde taal en cultuur als veel jongeren en hun ouders. Daardoor kunnen zij zich met ons identificeren, en andersom. Je weet hoe de normen en waarden zijn, en hoe je elkaar op een juiste manier kunt aanspreken. Wij hebben daardoor ook ingangen die de meeste standaard hulpverleners niet hebben. Aan de andere kant hebben wij ook veel kennis over het Nederlandse onderwijs en de samenleving. Daarmee vormen wij een belangrijke brug tussen verschillende culturen.”

Welke activiteiten kunnen jullie bieden? 

“We vinden het belangrijk dat jonge mensen hun eigen talenten herkennen en verder kunnen ontwikkelen. Dat helpt hen verder op de maatschappelijke ladder. We geven bijvoorbeeld sollicitatietrainingen en huiswerkbegeleiding. Dankzij ons grote netwerk lukt het ons ook vaak om een stage te regelen, of dat een jongere een keer mee kan lopen in een bedrijf. Daarnaast houden we regelmatig thema workshops. Dat kan over van alles gaan. Hoe ga je slim om met je geld bijvoorbeeld. Maar we besteden ook aandacht aan veiligheid, en hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat je geen strafblad hebt. Heb je eenmaal zo’n aantekening, dan kan dat later in de weg zitten in je carrière. Het is goed als jongeren zich dat beseffen.” 

Waarom doen jullie mee aan Sterk voor Noord? 

“Wij hopen dat het project alle partijen gaat helpen om beter met elkaar te verbinden. We schakelen wel al met een paar partners zoals Woej, scholen en Sport en Welzijn. Maar het zou zo goed zijn als die samenwerking verder zou verbreden. Als wij niet alleen onze eigen kennis delen, maar zelf ook van andere partners steun kunnen krijgen. Nu zijn wij wel vaak een doorgeefluik naar andere hulpverleners, maar ontbreekt het ons aan de middelen om zélf onze doelen te bereiken.” 

Welke successen zijn wel al behaald? 

“De problemen zijn helaas de wereld nog niet uit. Maar je merkt wél dat er een belangrijke kanteling is gekomen. Als er vroeger gedoe was bij de sporthal, liep het vaak direct uit de hand. Tegenwoordig zoeken de partners elkaar eerder op om te praten. Er is meer overleg over hoe iets het beste opgelost kan worden. Dat stemt hoopvol. Noord is een mooie wijk met mogelijkheden. Het is een unieke plek waar zoveel mensen en zoveel culturen in harmonie kunnen samenleven. Het is een inclusieve samenleving, waar plaats is voor iedereen.” 

Wat staat er de komende jaren op jullie verlanglijstje? 

“Heel hoog op ons lijstje staat een eigen locatie. Een plek waar wij met onze jongeren kunnen samenkomen om activiteiten of trainingen te organiseren. Ergens waar je ook op je gemak een vertrouwelijk gesprek kunt voeren, en gewoon jezelf kunt zijn. Zo’n plaats hebben wij nu niet, en dat is echt lastig. Daarnaast zijn nieuwe ideeën om onze jongeren verder te ontwikkelen altijd welkom. Door out of the box te denken kunnen er nieuwe kansen ontstaan. Maar dat kunnen wij niet alleen. We hopen dat Sterk voor Noord ons daarbij kan helpen!” 

Meer informatie

Contactpersoon: Samir Sluiter, Jongerenwerker

E-mail: info@stichtingsamenverbinden.nl

Website: www.stichtingsamenverbinden.nl