Stichting Jeugdformaat

Logo Jeugdformaat

Met zijn medewerkers buigt Bas Timman, bestuurder van Jeugdformaat, zich over vraagstukken die afspelen binnen heel Haaglanden. Hij vindt dat de problemen waar kinderen, jongeren en hun ouders tegenaan lopen niet zoveel verschillen van die van zo’n 30 jaar geleden. “De jongeren hebben wel een meer diverse achtergrond gekregen. Tegelijkertijd zijn we als samenleving minder tolerant geworden. Dat is een ingewikkelde combinatie.” 

 

Logo Jeugdformaat

 Wacht niet tot je een probleem hebt. Klop eerder bij ons aan!

 

Jeugdformaat Bas Timman

Waarvoor kunnen inwoners van Leidschendam Noord bij Jeugdformaat terecht? 

“Kinderen, jongeren en ouders die het niet meer op eigen kracht redden kunnen bij Jeugdformaat terecht voor hulp. Bijvoorbeeld als het niet meer lukt om thuis te blijven wonen, als er problemen zijn op school of bij een crisissituatie. Maar ook bij een echtscheiding die niet goed verloopt kan Jeugdformaat helpen. Wij kunnen zowel de kinderen als de ouders leren omgaan met de moeilijke situatie. Daarnaast helpen wij ook bij de opvang van minderjarige nieuwkomers. Naast individuele begeleiding geven wij ook trainingen op scholen Wij hebben dus een breed aanbod op het gebied van jeugdzorg.” 

Waarom is Jeugdformaat partner bij Sterk voor Noord?

“Wij vinden het belangrijk om mee te denken over hoe zorgverlening beter zou kunnen. Dan is dit project een goede kans. We werkten al nauw samen met de gemeente, maatschappelijk werk en onderwijs. Nu Sterk voor Noord er is gaan wij ook makkelijker in gesprek met andere organisaties en contactpersonen. Daardoor is ons bereik breder dan eerder het geval was. Ik denk dat er bijvoorbeeld nog veel kansen liggen in het benutten van de rol van sport en vrijetijdsbesteding. Als jongeren daar hun ei kwijt kunnen, werkt dat heel preventief. Je leert andere mensen en culturen kennen, waardoor begrip en herkenning zullen groeien. Je leert er ook rekening houden met elkaar. Heel belangrijk voor de sfeer en veiligheid in de buurt.” 

Welke uitdagingen ziet Jeugdformaat in Leidschendam Noord?

“Vanuit Leidschendam Noord hebben wij op dit moment 300 kinderen en jongeren in beeld voor specialistische hulp. Toch vind ik niet dat je per se zo’n moeilijk etiket op Leidschendam Noord zou moeten plakken. Net als iedere plaats in Nederland heeft ook Leidschendam te maken met de meest uiteenlopende gezinssituaties, armoede en problemen met jeugd- en gezondheidszorg. We krijgen de jongeren meestal aangemeld vanuit schoolmaatschappelijk werk. Sommige problematiek is dan niet ontstaan in de thuissituatie, maar op een school buiten Noord.” 

Zijn de vragen anders dan pakweg zo’n 30 jaar geleden? 

“In de basis waren de problemen vroeger niet anders dan nu. Maar tegenwoordig zijn er grotere verschillen in cultuur en achtergrond van de jongeren. Ze zijn psychisch ook wat kwetsbaarder dan vroeger. Tegelijkertijd is de samenleving minder tolerant geworden. Dat is best een ingewikkelde combinatie. Een ander probleem is de stortvloed aan informatie. Iedereen kan alles vinden op Google. Dat lijkt mooi, maar er is teveel voor handen. Zie daar maar eens het bij jouw situatie passende antwoord te vinden op je vraag. Daar krijgen ouders en jongeren keuzestress van. Dan blokkeert het eerder dan dat het je verder helpt. Wij hebben in de loop der jaren enorm veel kennis opgebouwd over opvoeding en het voorkomen van stress en psychische problemen. Het zou prachtig zijn als jongeren, ouders en scholen eerder de weg naar ons zouden weten te vinden. Ik wil daarom iedereen van harte uitnodigen om gebruik te maken van onze kennisbank.”

Wat zou je graag willen bereiken de komende drie jaar?

“Op dit moment wordt Jeugdformaat vooral ingeschakeld bij crisissituaties of ernstige problematiek thuis of op school. Dan ben je eigenlijk al te laat. Ik zou problemen juist graag willen voorkomen. Dat kan door Jeugdformaat meer bekendheid te geven. Wij willen duidelijk maken dat je ook bij ons terecht kunt voordat er sprake is van een probleem. Zoek je informatie, of heb je een vraag op het gebied van jeugdzorg, wacht dan niet te lang. Kijk op de website of klop op tijd bij ons aan met je vraag!” 

Meer informatie

Contactpersonen:

Ellis Timmerman (Specialistische hulp)

Stefan Bakker (Schoolmaatschappelijk werk, preventie)

Website: www.jeugdformaat.nl

Telefoonnummer: 

070 351 2751 (algemene vragen)

088 352 0000 (inhoudelijke vragen)

06 4676 4066 (contact via WhatsApp)

E-mail: info@jeugdformaat.nl