Stichting Hethuis

Logo Het Huis

Stichting Hethuis is een bijzondere samenwerkingspartner binnen Sterk voor Noord. Hethuis is opgericht door ouders en verzorgers van 18 jonge mensen met een beperking. Het gebouw wordt gehuurd door de stichting. De 24-uurs zorg en dagbesteding wordt ingekocht bij zorgverlener ASVZ. Door deel te nemen aan Sterk voor Noord hoopt Hethuis een brug te slaan naar andere bewoners van Noord. “Wij willen nog meer bij de wijk gaan horen en geen eilandje zijn!” Wij spraken met Saskia de Koster en Marjon van Vlijmen. 

Logo Het Huis

“Belangrijk dat onze bewoners onderdeel zijn van de buurt!”  

hethuis Saskia en Marjon

Wat is Stichting Hethuis? 

Saskia: “Wij geven onderdak en zorg aan de bewoners van Dobbelaan 10. Dat doen wij onder de paraplu van ASVZ. Ons bestuur bestaat uit een ouder en 4 onafhankelijke leden, die zich verbonden voelen met de bewoners. De bewoners hebben allemaal een verstandelijke beperking. Hun situatie is verschillend: 6 bewoners zitten in een rolstoel, 12 bewoners kunnen lopen. De bewoners wonen in een eigen studio. Dat doen ze zoveel mogelijk zelfstandig, maar wel omringd door zorg en veiligheid.” 

Marjon: “18 jaar geleden zijn we begonnen om dit idee uit te werken. Dat was nog een hele puzzel. Om dit huis te bouwen, maar ook om de groep bewoners samen te stellen. Er moet een goede klik zijn tussen de bewoners onderling en met de zorgverleners.”  

Waarom is Hethuis bijzonder? 

“De bewoners gaan niet alleen goed met elkaar om, maar helpen elkaar ook. Natuurlijk wel onder professionele begeleiding,” vertelt Saskia. “In de Gehandicaptenzorg komt het niet vaak voor dat mensen met zulke verschillende beperkingen op deze manier wonen.” 
Marjon: “Wij vinden dat onze bewoners het recht hebben om hun eigen leven te leiden. Hebben zij hulp nodig, dan zorgen wij daarvoor. Op die manier kunnen ze zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij.”  

Wat was jullie reden om te tekenen voor Sterk voor Noord? 

Saskia: “Er was al een lijntje met verschillende partners. Zo heeft de Kruisheuvelkerk een donatie gedaan voor onze tuin en worden er in de sporthal aan de Dobbelaan speciale sportlessen voor ons georganiseerd. Maar wij hopen dat dat nu nog verder kan groeien. Wij willen geen eilandje zijn, maar onderdeel zijn van Noord!” 
Marjon: “Dat is goed voor onze bewoners, maar wij willen zelf ook een bijdrage leveren aan de buurt.” 

Waarvoor kunnen inwoners van Noord bij jullie aankloppen? 

Marjon: “Heb je bijvoorbeeld kleine klusjes te doen, dan kunnen onze bewoners misschien een handje helpen. Wij brengen bijvoorbeeld krantjes rond voor de Kruisheuvelkerk en kunnen koffie schenken bij de Springplank. Dat helpt anderen, maar is ook meteen een fijne dagbesteding voor onze bewoners.”  

Saskia: “Als je leuk vrijwilligerswerk zoekt, hebben wij ook allerlei mogelijkheden. Natuurlijk ligt de echte zorg bij de mensen die bij ASVZ werken, maar er zijn zoveel andere dingen te doen. Koken, voorlezen of tuinieren bijvoorbeeld. Extra handen zijn zeker welkom!” 

Soms leidt het zelfs tot een baan, vertelt Marjon: “Eén van onze vrijwilligers doet zulk goed werk, dat zij nu misschien bij ASVZ in dienst komt. Dat kan bij ASVZ: hier is je gevoel bij de bewoners belangrijker dan dat je het juiste diploma hebt.” 

Wat willen jullie over 3 jaar hebben bereikt? 

Marjon: “In januari 2023 beginnen wij met een theeschenkerij. Leden van de Kruisheuvelkerk uit de wijk kunnen dan op afspraak bij ons koffie en thee drinken. Het is onze droom om dat uit te breiden naar een theeschenkerij voor de hele buurt.” 
Saskia: “We willen over een paar jaar ook meer dagbesteding buitenshuis hebben. Het is goed als onze bewoners vaker hun jas aan kunnen trekken om naar hun werk of hobby te gaan. Hun leven wordt dan steeds leuker, en ze horen meer bij Noord!” 

Meer informatie

Contactpersoon: Saskia de Koster en Marjon van Vlijmen   
Website: www.stichtinghethuis.nl
E-mail: mhol@asvz.nl
Telefoon: 06 1082 5251