Respectus

Logo Respectus

Carina Mens, voorzitter van huurdersvereniging Respectus, zou het fijn vinden als bewoners vaker rechtstreeks contact opnemen. “Bewoners weten zelf het beste wat zij nodig hebben om fijn te wonen in de huizen van WoonInvest. Ik nodig ze daarom graag uit om hun vragen of ideeën met ons te delen. Daar zijn wij voor!”

Logo Respectus

 “Wij hebben veel mogelijkheden om woonideeën waar te maken!”

Respectus Carina Mens en Paul Derks

Wat doet huurdersvereniging respectus precies?

“Wij staan voor de belangen van de huurders van woningen van WoonInvest. Wij denken met hen mee en zorgen voor informatie over allerlei zaken die met de huur of woning te maken hebben. Problemen met het woningonderhoud of de leefomgeving kunnen wij niet oplossen, maar wél onder de aandacht brengen bij WoonInvest of de gemeente. Onze lijntjes zijn kort en de samenwerking is erg prettig. Natuurlijk hebben we andere belangen, maar er wordt in een open sfeer met elkaar overlegd. Daardoor voelen wij ons een gewaardeerd klankbord van WoonInvest. Wij denken mee over het Jaarplan of nieuwe initiatieven en voelen ons vrij om onze mening te geven.”

Waarom hebben jullie getekend voor sterk voor noord?

“Wij vinden het belangrijk dat zoveel samenwerkingspartners willen investeren in Leidschendam-Noord. Het is een wijk met uitdagingen, die ondersteuning verdient. Wij hadden al contact met de gemeente en de Huurdersraad van Vidomes. Door Sterk voor Noord is het nog makkelijker om met partners zoals Woej of Avalex te overleggen. Ieder brengt zijn eigen talent en mogelijkheden mee. Ik denk dat wij veel van elkaar kunnen leren. Ik hoorde dat al die kennis en ervaring met Sterk voor Noord ook weer gebruikt wordt bij het versterken van andere wijken, zoals bijvoorbeeld Bovenveen in Voorburg. Op die manier ontstaat een positief sneeuwbaleffect.”

welke aandachtspunten zien jullie in noord?

“Er wonen veel nationaliteiten, waardoor je elkaar niet altijd begrijpt. Juist dan is het extra belangrijk om zowel buurtbewoners als organisaties enthousiast te krijgen en te houden. Als wijkbewoner moet je inzien dat je niet alleen verantwoordelijk bent voor wat er in jouw huis gebeurt. Ook wat er vóór jouw voordeur gebeurt, is onderdeel van de wereld van jou en je kinderen. Als je dat voelt, groeit je betrokkenheid bij je eigen buurt vanzelf. Dan vind je het steeds belangrijker om de wijk schoon, veilig en gezellig te houden.

Wat hoop je op korte termijn te bereiken?

“Samen met WoonInvest zijn wij aan het nadenken over manieren om de financiële problemen aan te pakken. Teveel mensen hebben slapeloze nachten door de vraag ‘hoe kom ik de rest van de maand weer door?’. Dat staat dus hoog op onze agenda.
Maar om ook een feestelijker actiepunt te noemen: ik zou meer bekendheid willen geven aan ons zogenaamde ‘Woonidee’. Wij steken graag geld in het waarmaken van goede ideeën die de  wijk schoner, veiliger of prettiger kunnen maken.  Dat kan van alles zijn: van een kerstboom in de gemeenschappelijke hal tot de aanleg van een moestuin of een gezellig bankje waar je elkaar kunt ontmoeten. De enige voorwaarde is dat meerdere bewoners er profijt van moeten hebben. Respectus heeft een leefbaarheidsbudget, waar nog niet genoeg gebruik van wordt gemaakt. Ik zou daarom graag de mensen van Noord willen uitnodigen ons om hun woonidee te vertellen. Ze kunnen dat doen door het formulier op onze website in te vullen. Maar als iemand dat te lastig vindt, is het ook prima om ons te bellen of te mailen. Dan laten wij zo snel mogelijk weten of we het idee kunnen uitvoeren!”

Meer informatie

Contactgegevens:

Secretariaat Huurdersvereniging Respectus

Bruijnings Ingenhoeslaan 138

2273 KT Voorburg

Telefoonnummer: 06 2221 9050 

Openingstijden:

Ma - do: 10:00 tot 12:00 uur

Website: www.respectus.nl

E-mail: secretariaat@respectus.nl