Politie

Logo politie

Carl Sanou, teamchef van politie Leidschendam-Voorburg heeft met 115 medewerkers een groot team. Carl is blij met Sterk voor Noord. Het programma geeft extra verbindingskansen tussen de politie, inwoners van Leidschendam en andere organisaties. “Superbelangrijk, want alleen samen kunnen we zorgen voor een fijne en prettige buurt om in te leven. Samen staan we sterker.” 

Logo politie

“We moeten elkaar helpen om fijner en veiliger te wonen in Leidschendam!” 

Politie Carl Sanou met wijkagenten

Het is wel bekend waarvoor je terechtkunt bij de politie, toch? 

“Dat ben ik niet helemaal met je eens. Veel mensen zien alleen de harde kant van de politie. De politie als boevenvangers. Natuurlijk vinden wij veiligheid heel belangrijk. Maar we werken ook hard aan twee andere V’s: verbinding en vertrouwen. Omdat juist daarmee veel ellende kan worden voorkomen. In veel andere landen staat de politie direct klaar met een knuppel om hard op te treden tegen iedereen die een misstap begaat. Wij vinden overleg en samenwerking belangrijk.. Daardoor leer je elkaar beter begrijpen en krijg je respect voor elkaar. Dan ga je minder snel het verkeerde pad op.”  

Waarom hebben jullie getekend als samenwerkingspartner van Sterk voor Noord? 

“Het uitgangspunt van het programma past helemaal bij onze visie. Wij willen een politie die samenwerkingspartner van iederéén is. Van bewoners, scholen en andere organisaties. Bij ons kun je niet alleen aangifte doen van een diefstal, maar kun je ook terecht met een hulpvraag of voor een advies. Sterk voor Noord helpt ons om daar meer bekendheid aan te geven. Binnen het project richten wij ons vooral op het tegengaan van jeugdcriminaliteit, maar dat hangt natuurlijk ook weer samen met andere thema’s zoals sociale cohesie (betrokkenheid van bewoners onderling) en onderwijs.”  

Waar ben je trots op? 

“Ik ben blij met de professionaliteit en samenstelling van mijn team. Sommige collega’s wonen overigens in Leidschendam-Noord. Onze wijkagenten vinden het fijn om door de buurt te lopen en contact te leggen met de bewoners. Ze zien waar het goed gaat en waar het beter kan. Wij hebben jonge medewerkers, die de taal van de jeugd spreken, makkelijk even een balletje gaan trappen met de kinderen en heel natuurlijk met social media omgaan. Daarmee leg je een belangrijke basis om jeugdcriminaliteit te voorkomen.” 

Wat zou je op korte termijn willen bereiken? 

“Als politie kunnen we niet overal tegelijk zijn. Daarom hebben we meer signalen nodig vanuit de wijk. Veel mensen vinden het spannend om melding te doen als ze iets zien gebeuren in hun buurt, zich ergens aan irriteren, of vermoeden dat het niet goed gaat met de buren. Ik wil ze vragen om dan toch altijd een belletje te geven naar de politie. Dat kan ook anoniem. Onze mensen weten precies hoe ze zorgvuldig om kunnen gaan met een melding. Na zo’n signaal zullen ze op onderzoek uitgaan en actie ondernemen als het nodig is. Het zou goed zijn, als er vaker en eerder aan de bel wordt getrokken door buurtbewoners zelf.”   

Met wie werken jullie samen binnen Sterk voor Noord? 

“Eigenlijk werkten wij vanuit de politie al met heel veel mensen en organisaties samen. Maar dit programma maakt sommige onderwerpen duidelijker, en wij kunnen ook die ándere kant van de politie laten zien. Niet afstandelijk, maar als helper van bijvoorbeeld scholen, woningbouwcorporatie Vidomes en de buurtbewoners zelf. Zo denken wij mee met een groep actieve bewoners die in Prinsenhof evenementen organiseert. In wethouder Bianca Bremer vinden we hiervoor een belangrijke motor vanuit de gemeente. Daar ben ik heel blij mee. Het is zó verdraaid belangrijk dat wij elkaar kunnen helpen om fijner en veiliger te wonen in Leidschendam!” 

Meer informatie

Contactpersoon: Rusha Rijsenbrij, Anna Quist en Kahlil Bots 
Website: www.politie.nl
Telefoon: 0900 8844
E-mail:
rusha.Rijsenbrij@politie.nl 
anna.quist@politie.nl 
kahlil.bots@politie.nl