Panta Rhei

Logo Panta Rhei

Panta Rhei verzorgt basisonderwijs op 17 scholen in de regio Haaglanden. In Leidschendam-Noord zijn dat OBS De Margriet en IKEC De Waterlelie. Twee scholen die heel verschillend zijn, maar wel belangrijke uitgangspunten delen. Directeuren Sharon Schouwenaars (IKEC De Waterlelie) en Yvette Baai (De Margriet) staan allebei voor veilig en kansrijk onderwijs voor ieder kind. “Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen!” 

Logo Panta Rhei

“Je bent niet dom als je de Nederlandse taal (nog) niet spreekt.

Panta Rhei

Welke rol spelen De Waterlelie en De Margriet in Noord? 

Sharon: “De Waterlelie was al langer een brede school. Sinds 2022 heten wij officieel ‘Integraal Kind- en Expertisecentrum’. Dat betekent dat we niet alleen zorgen voor onderwijs, maar verder kijken dan dat. Wij richten ons op kinderen van 0 tot 13 jaar, dus van baby totdat ze puber zijn. We zorgen ook voor kinderopvang en hebben een peuterspeelzaal. Daarnaast zitten in ons gebouw ook samenwerkingspartners die de kinderen, ouders of het hele gezin verder kunnen helpen. Samen maken wij de thuissituatie sterker, zodat de kinderen zich beter kunnen ontwikkelen.” 

Yvette: “De Margriet is een openbare basisschool in de Heuvelwijk. Ieder kind vanaf 4 jaar is welkom om bij ons onderwijs te volgen. Natuurlijk werken we wel samen met andere organisaties, maar die zijn staan op afstand en hebben geen fysieke plek in onze school.” 

Welke overeenkomst hebben jullie scholen? 

Yvette: “Beide scholen willen dat de kinderen een veilige, goede schooltijd bieden. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Zeker in een wijk als Leidschendam-Noord, waar zoveel nationaliteiten wonen en niet iedereen Nederlands spreekt is dat een uitdaging.” 

Sharon: “Als ouders bijvoorbeeld niet bekend zijn met het Nederlandse onderwijs en zorgsysteem, missen kinderen veel kansen. We hebben in ons land veel dingen goed geregeld. Het consultatiebureau, waar je belangrijke tips krijgt over de ontwikkeling van je kind bijvoorbeeld. Of een peuterspeelzaal, waar een kind al jong leert spelen met andere kinderen. Iedere ouder mag daar gebruik van maken, maar dan moet je dat wél weten. Het is daarom belangrijk dat soort informatie sneller én duidelijker bij de ouders terechtkomt. Je geeft je kind dan een veel betere start op school.” 

Met welke oplossingen zijn ouders in Noord bijvoorbeeld geholpen? 

Yvette: “Ouders melden zich soms niet aan om op school mee te helpen door de taalachterstand. Ze schamen zich omdat ze geen Nederlands spreken. Ze voelen zich dom, terwijl ze dat echt niet zijn. Soms heb je gewoon even extra aandacht nodig om Nederlands te kunnen leren. Een cursus Nederlands, of een Taalmaatje. Daarna doe je zoveel makkelijker mee aan de maatschappij en kun je laten zien wie je bent.” 

Sharon: “Er is veel armoede. Dan staat je hoofd er niet altijd naar om gezonde dingen te kopen, of je hebt er gewoon het geld niet voor. Wij merken dat het aanbieden van een lunch onder schooltijd zowel de ouders als het kind echt kan helpen.” 

Wat is voor jullie de meerwaarde van Sterk voor Noord? 

Yvette: “Het is een langlopend project. Ik hoop dat we daardoor veel blijvende oplossingen kunnen neerzetten, die niet afhankelijk zijn van tijdelijke subsidies.” 

Sharon: “Natuurlijk werkten we al samen met andere partners, zoals de Gemeente, JGZ en Vlietkinderen. Maar door Sterk voor Noord komen ook de mogelijkheden van andere deelnemers beter in beeld. Daardoor wordt het makkelijker om sneller te schakelen tussen ouders, organisaties en hulpverleners als er hulp nodig is. Dat is belangrijk. Soms geeft een klein steuntje in de rug een kind veel betere kansen in het leven!” 

Meer informatie

Contactpersoon de Margriet: Nina van Zanten, Managementassistente 

E-mail: administratie@obs-demargriet.nl

Adres: Dobbelaan 9, Leidschendam 

Telefoon: 070 327 3823 

Aanwezig: Ma-vr: 8:00 tot 16:00 uur 

Contactpersoon IKEC De Waterlelie: Suzan de Jong, Managementassistente/ouder

E-mail: Info@ikecdewaterlelie.nl  

Adres: Prinsenhof 4B, Leidschendam

Telefoon: 070 327 6225 

Aanwezig: Di-vr: 9:00 tot 16:00 uur