LiMOR

Logo Limor

René Brandsema, Regiodirecteur van LIMOR, komt dagelijks mensen tegen die behoorlijk in de knel zitten. Hij hoopt dankzij Sterk voor Noord sneller actie te kunnen ondernemen. “Daarbij nemen wij de verantwoordelijkheid niet over van onze cliënten. Wij helpen ze juist om straks weer op eigen benen te kunnen staan. Ons motto is niet voor niets ‘opvangen, aanpakken en loslaten’!” 

Logo Limor

 “Opvangen, aanpakken. En ook weer loslaten zodra het kan!” 

 

Limor Rene Brandsema

Wat doet LIMOR precies?

“LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Bij ons wordt aangeklopt als iemand in de problemen zit en nergens anders meer terechtkan. Wij helpen bij pittige situaties. Onze cliënten zijn bijvoorbeeld dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden of mensen met psychische of financiële problemen. De meesten worden aangemeld door de politie of maatschappelijk werk.” 

Wat voor soort begeleiding biedt LIMOR?

“Wij zoeken mensen op. We gaan langs bij de mensen thuis, om te kijken waar er behoefte aan is. We kunnen op verschillende manieren begeleiding bieden zoals schuldhulpverlening, hulp bij structuur van het dagelijks leven, ontwikkelen van sociaal netwerk. Vaak is het ook een combinatie van problematiek. Iedere hulpvraag is anders, dus onze aanpak verschilt ook per persoon. We gebruiken hier onze methodiek van situationeel begeleiden voor. Deze methodiek is gebaseerd op motivatie en competenties van cliënten en hoe deze zich tot elkaar verhouden. We zorgen er wel altijd voor dat onze begeleiding zo kort mogelijk duurt. Zodat iemand zo snel mogelijk weer op eigen benen kan staan.” 

Waarom zijn jullie aangesloten bij Sterk voor Noord? 

“Door het project hebben wij meer contact gekregen met de andere partners. Wij hopen dat onze rol duidelijker is geworden, en dat er eerder bij ons aan de bel wordt getrokken. Soms blijven bijvoorbeeld bij een buurman de gordijnen erg lang gesloten. Dan is het belangrijk dat de wijkagent niet alleen maar een kijkje gaat nemen, maar ook de juiste actie onderneemt als dat nodig is. Iedere zorgverlening heeft zijn eigen kennis en mogelijkheden, maar die worden niet altijd op het juiste moment gebruikt.” 

Welke vraagstukken hebben volgens jou de meeste aandacht nodig in de wijk? 

“De schuldenproblematiek is best wel groot in Noord. Maar ook het onderlinge contact tussen de buurtgenoten zou beter kunnen. Doordat sommige mensen een beetje langs elkaar heen leven, kunnen er onveilige situaties ontstaan. Je houdt elkaar dan niet goed in de gaten, en weet daardoor niet wanneer je buurman of buurvrouw hulp nodig heeft. Mensen vallen dan snel buiten de boot. Terwijl je met een beetje hulp en begeleiding misschien wél aan boord kunt blijven.”  

Wat kunnen bewoners zelf betekenen om problemen te voorkomen?

“Het is belangrijk om meer oog te hebben voor elkaar. Bied je hulp aan als je denkt dat buren of familieleden het moeilijk hebben. Ook buurthuizen of clubs kunnen hier een rol in spelen. Soms slaan mensen iedere hulp af, terwijl ze het wel nodig hebben. Veel mensen schamen zich voor hun problemen. Dat is eigenlijk onterecht. Iedereen zit er wel eens doorheen en zou hulp kunnen gebruiken. Als je je zorgen maakt om iemand, neem dan gerust contact op met de wijkagent. Die kan polshoogte nemen en de juiste hulp inschakelen.” 

Welke stappen zou je de komende drie jaar willen zetten? 

“De ketensamenwerking zoals deze is ontwikkeld in ‘Gebundelde Kracht’, een ander project dat in Voorburg loopt, is heel succesvol. GGZ, de politie, Woej en wijzelf werken daar bijvoorbeeld heel nauw samen. We delen onze kennis, geven elkaar tips over het oplossen van verschillende knelpunten. Het is een laagdrempelige samenwerking zoals je die ook kunt hebben met collega’s. Die aanpak zou ook prima in Leidschendam-Noord passen. Ik zou dat graag naar Sterk voor Noord willen kopiëren. Dan hoeven we het wiel niet nog eens uit te vinden!”  

Meer informatie

Contactpersoon: Wmo consulent gemeente Leidschendam-Voorburg

Website: www.limor.nl 

Telefoonnummer: 14 070

Website gemeente Leidschendam-Voorburg: www.lv.nl