Huurdersraad Vidomes

Logo Huurdersraad Vidomes

Huurders van woningen van Vidomes kunnen altijd bij de Huurdersraad terecht voor klachten en vragen over hun woning of leefomgeving die (nog) niet zijn opgepakt door de wooncorporatie. Maar bestuurslid Ingrid Jerphanion kijkt breder dan de Vidomes-woningen alleen. “Ik denk ook graag mee bij het oplossen van sociaal-maatschappelijke problemen in de wijk.” 

Logo Huurdersraad Vidomes

“Niet klagen, maar iets dóen!” 

Huurdersvereniging Vidomes Ingrid

Waarvoor kunnen huurders van Vidomes bij de Huurdersraad terecht?  

 “Wij zijn het aanspreekpunt voor bewoners, bewonerscommissies en contactpersonen in de wijk. Als er zaken zijn die ondanks signalering niet zijn opgelost door de gemeente of Vidomes, kunnen mensen bij ons aankloppen. Met onze bemiddeling loopt het soms net even soepeler. Wij hebben rechtstreekse lijntjes naar de verhuurder en de gemeente. Verder spreken wij regelmatig met Vidomes over meer beleidsmatige zaken en veranderingen. Maar ook als het gaat over problemen met de leefomgeving, zoals ongedierte en afval op straat, kunnen wij een grote rol spelen.  

Gemiddeld zitten we zo’n zes keer per jaar met Vidomes om tafel voor een overleg.  

Wij werken goed samen met Vidomes, maar soms kan het schuren. Dat is niet zo gek, een huurder en een verhuurder hebben nu eenmaal andere belangen.”  

Welke aandachtspunten staan hoog op jullie agenda? 

“Wij ondersteunen het versterkingsprogramma voor de wijken Prinsenhof, Amstelhof en de Heuvelwijk. Wij richten ons vooral op het thema ‘prettig en veilig wonen’, al vragen ook andere zaken onze aandacht. Op dit moment merk je bijvoorbeeld dat de hoge energieprijzen een belangrijk probleem zijn voor veel huurders. Vidomes is er wel mee bezig, maar wij dringen erop aan om de oudere woningen sneller te isoleren. In veel huizen komen tocht en vocht door de muren heen. Dat is niet alleen slecht voor je energiekosten, maar ook voor je gezondheid.”  

Op welke successen ben je trots? 

“Het bereiken van het voerverbod voor vogels is een heel belangrijke mijlpaal. We hebben zoveel overlast van meeuwen en ratten in de wijk. Als je brood of ander voedsel op straat achterlaat, ziet ongedierte jouw wijk als een snackbar. Door extra GFT-bakken en elkaar duidelijk aanspreken is er al een lichte verbetering merkbaar. Je ziet ook al wat minder achtergelaten afval. Daardoor krijgt de wijk een veel prettiger uitstraling. Dat doet wat met je woonplezier.”  

Waarom doet de Huurdersraad mee aan Sterk voor Noord? 

“Wij waren al nauw verbonden met de gemeente, woningcorporatie WoonInvest en hun huurdersorganisatie Respectus. Wij overleggen met elkaar en maken jaarlijks de Lokale Prestatieafspraken over het woningbeleid van het volgende jaar.  

Door in Sterk voor Noord te schakelen met andere samenwerkingspartners wordt er nog meer mogelijk. Wij geloven in het sneeuwbaleffect van de verbinding. Als je elkaar vaker tegenkomt, leer je elkaar beter kennen. Dan weet je wat de ander te bieden heeft, en ook waar je zelf kunt helpen.”   

Welke kansen zie je om Noord leuker te maken? 

“Soms is het simpel. Zet een springkussen neer voor de kinderen, een tafel met iets lekkers te eten en drinken ernaast. Daar komen mensen op af, en ga je makkelijk in gesprek met elkaar. Samen met een buurtgenoot organiseer ik op persoonlijke titel wijkfeesten en buurtevenementen zoals Burendag en het Noorderlichtfeest. Daarbij werken we nauw samen met andere partners van Sterk voor Noord zoals Woej en Sport en Welzijn. Zo’n feest dat door iedereen gedragen wordt is niet alleen gezellig. Het is ook een kans voor organisaties om bewoners te leren kennen, én andersom.  

Onze wijk komt vaak negatief in het nieuws. Dat is jammer! Veel buurtbewoners zetten zich in om onze wijk gezellig en opgeruimd te houden. Die persoonlijke initiatieven zie je niet vaak in de media, maar verdienen meer aandacht. Natuurlijk kunnen we allemaal klagen, maar we kunnen ook gewoon iets gaan dóen!” 

Meer informatie

Contactpersoon: Ingrid Jerphanion 

website: www.huurdersraadvidomes.nl 

E-mail: i.jerphanion@huurdersraadvidomes.nl