GGZ Rivierduinen

Logo GGZ Rivierduinen

Directeur Algemene Zaken van GGZ Rivierduinen Erik Schensema, heeft de Deal voor Noord vol overtuiging ondertekend. “Wij vinden heel belangrijk om alle krachten te bundelen. Dan kunnen wij zoveel meer betekenen voor mensen die psychisch in de knel zitten en hun omgeving.” Wij spraken met Erik en manager wijkgerichte psychiatrie Pascal Hoogenboom over de kansen die Sterk voor Noord biedt. 

 

Logo GGZ Rivierduinen

 Het overkomt iedereen wel eens dat je niet goed in je vel zit. Dan zijn wij er voor je!

GGZ Rivierduinen

Welke rol speelt GGZ Rivierduinen in Leidschendam Noord? 

Pascal: “Het overkomt iedereen wel eens dat je niet goed in je vel zit. Maar soms kom je er niet op eigen kracht uit. Dan is het goed om naar de huisarts te stappen en te vragen om extra hulp. Als het nodig is, dan zijn wij er voor je. Maar ook familie of vrienden kunnen bij ons terecht als zij niet weten hoe ze iemand met geestelijke problemen kunnen helpen of hiermee om kunnen gaan.” 

Erik: “Wij kunnen in een crisissituatie zorgen voor begeleiding of behandeling, maar wij hebben ook cursussen en trainingen over verschillende psychische onderwerpen. Daarnaast zijn er speciale programma’s die je kunnen helpen om weer te herstellen na een periode van psychische kwetsbaarheid. Die je ook kunnen helpen om het gewone leven weer écht goed op te pakken.” Vooral op samenwerkingsniveau met het sociaal domein hebben wij de afgelopen jaren grote stappen gemaakt. Dit komt inwoners met psychische klachten ten goede."

Waarom hebben jullie getekend voor Sterk voor Noord? 

Pascal: “De GGZ is een bekend gegeven in Leidschendam Noord. Niet alleen omdat er in Noord best veel mensen zijn met psychische problemen. Ze horen er eigenlijk gewoon bij. Dat is mooi, maar het kan nog beter.” 

Erik: “Door Sterk voor Noord te ondertekenen hebben de partners uitgesproken dat zij zich hard willen maken voor de wijk. Dankzij die verbinding wordt het makkelijker om kennis uit te wisselen met elkaar, en een andere partij om hulp te vragen. Ik denk dat daardoor nieuwe kansen ontstaan voor de bewoners van de wijken.” 

Wat voor soort kansen zien jullie? 

Pascal: “Voor mensen met een psychische aandoening is het vaak Lastig om goed voor zichzelf te zorgen. Terwijl het belangrijk is om lichamelijk fit te zijn, omdat het je helpt ook geestelijk sterker te worden.” 

Erik: “Dan is Sterk voor Noord een prachtige kans. Daar zitten bijvoorbeeld Sport en Welzijn, Woej en allerlei sportverenigingen samen aan tafel met ons. Als je al die mogelijkheden met elkaar bundelt, ontstaat er bijna vanzelf een mooi programma waar je mensen verder mee kunt helpen. Ik hoop ook dat Sterk voor Noord onze cliënten kan helpen om een baan te vinden. Dat is voor hen vaak moeilijk, terwijl werk structuur aan je dag geeft en voor inkomen zorgt. Wij hebben al de beschikking over goed opgeleide trajectbegeleiders."

Pascal: “Het bedrijfsleven en de middenstand kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Als er met hun hulp meer werkervaringsplaatsen en vaste banen komen, krijgen onze cliënten een heel belangrijke steun in de rug.” 

Wat willen jullie over 3 jaar bereikt hebben? 

Pascal: “Wij hebben helaas geen toverstafje, maar ik hoop dat we dan al belangrijke stappen hebben gezet op weg naar een betere kwaliteit van leven voor onze cliënten. Dat zij dankzij onze onderlinge samenwerking meer regie hebben over hun leven, en beter aangesloten zijn op de samenleving.” 

Erik: “Het zou kunnen dat wij de mogelijkheden om begeleid te wonen en aanbod van dagbesteding hebben verkend. Je merkt dat daar zeker behoefte aan is. Hierover zijn wij al in overleg met ketenpartners zoals Fonteynenburg. We zien elkaar niet als concurrenten, maar versterken elkaar. Precies zoals Sterk voor Noord bedoeld is!” 

Meer informatie

Contactpersoon: Frans Pegman SPV en coördinator wijkteam

Van Ruytenburghlaan 4 

2263 KG  Leidschendam

Openingstijden: 8:30 tot 17:00 uur en via crisisdienst/HAP

 Telefoonnummer: 071 890 8888 

Website: www.rivierduinen.nl

E-mail: f.pegman@rivierduinen.nl