Maak kennis met de wijkagenten

Wijkagenten

Rusha Rijsenbrij, Anna Quist en Kahlil Bots vormen sinds eind 2022 het team Wijkagenten Leidschendam Midden-Noord. Dit team is onder andere verantwoordelijk voor de wijken Prinsenhof, De Heuvel en Amstelwijk. Hun taak is om samen te werken met de buurtbewoners, collega's en andere organisaties om ervoor te zorgen dat de wijk veilig is. Maar wat doet een wijkagent eigenlijk? En waar kun je ze voor benaderen? Maak kennis met Rusha, Anna en Kahlil.

Kun je iets vertellen over het werken in Leidschendam-Noord?

Anna: "Ik vind het leuk om in deze wijken te werken. We hebben vaak leuke gesprekken met bewoners. Er zijn veel mooie initiatieven, zoals de culinaire maaltijden in De Plint. Het is geweldig om te zien hoe zoveel verschillende mensen samen aan één tafel zitten en genieten van een maaltijd. Ook de koffieochtenden met ouders bij Kindcentrum De Waterlelie zijn erg nuttig. We praten graag met de ouders over onze rol als wijkagent en hoe we kunnen helpen. We luisteren ook en horen graag hoe zij het vinden om hier te wonen. Wat vinden ze fijn en wat zouden ze willen veranderen."

Wat is kenmerkend voor deze wijken?

Kahlil: “Er zijn veel verschillende culturen in deze wijken. Sommige bewoners komen uit landen waar anders naar de politie wordt gekeken dan hier in Nederland. We doen ons best om verbinding te maken en vertrouwen te winnen, maar het is niet altijd gemakkelijk. Soms merken we dat mensen terughoudend zijn.”

Hoe ga je hier dan mee om?

Kahlil: “We beginnen met kleine dingen, zoals het uitdelen van pennen of stickers aan kinderen. We willen dat het normaal wordt dat de politie aanwezig is in de wijk, op school of in buurtcentra, ook als er niets bijzonders aan de hand is.”

Rusha: “Het wordt gemakkelijker als je langer werkt in de wijken. Je hebt contacten die je in contact kunnen brengen met andere groepen mensen. Het is fijn voor bewoners om een vast aanspreekpunt te hebben, maar het kost tijd om dit op te bouwen."

Hoe maak je contact met bewoners die de Nederlandse taal niet goed spreken?

Anna: “Als iemand de Nederlandse taal niet goed spreekt, kan de politie gemakkelijk een tolk inschakelen via de telefoon. Soms kunnen de kinderen van de bewoners voor hun ouders vertalen. Maar het kan wel moeilijker zijn om informeel contact te maken als iemand de Nederlandse taal niet goed spreekt."

Hoe maak je contact met jongeren?

Rusha: “Bij jonge kinderen is er vaak veel interesse in de politie. Maar als ze ouder worden, wordt het moeilijker om contact te maken. Zeker als we alleen contact hebben als we ze ergens op moeten aanspreken. Daarom is het belangrijk om op een laagdrempelige manier al met jonge kinderen contact te maken. We komen bijvoorbeeld veel op de basisschool en leren de jongens en meisjes kennen. Op die manier hopen we dat de drempel, om op latere leeftijd met ze in gesprek te komen, laag is."

Anna: "Het is ook belangrijk om de situatie van jongeren te begrijpen. Sommige jongeren zijn altijd buiten omdat bijvoorbeeld hun thuissituatie, niet ideaal is. Als je je kamer deelt met een broertje of zusje, nodig je niet zomaar je vriendjes uit."

Wat zouden jullie graag anders willen zien in Leidschendam-Noord over 5 jaar?

Rusha: “Het zou mooi zijn als de ideeën van bewoners beter worden ondersteund. Zo kunnen hun eigen ideeën helpen om het beeld van Leidschendam-Noord te veranderen. Er wonen zoveel mooie mensen in deze wijken, dus laten we hun verhalen vertellen en zorgen voor positief nieuws!"

Kahlil: “Leidschendam-Noord verdient een betere reputatie. Slechts een heel klein percentage van de jongeren veroorzaakt onrust. Het is belangrijk dat deze groep vaker vanuit de eigen leefomgeving wordt aangesproken. Ik zie hier ook een rol voor ouders. Spreek je kinderen aan op hun gedrag, maar weet ook waar ze zijn en wat ze doen."

Anna: “Er zijn veel activiteiten in de wijken, maar het is nog niet altijd duidelijk waar alles te vinden is. Het zou fijn zijn als er een duidelijk overzicht komt, een kaart van de wijk die aangeeft waar je precies moet zijn."

Hoe kunnen mensen contact opnemen met jullie?

Rusha: “Je kunt ons altijd bereiken via 0900 8844. Je kunt ook een contactformulier via www.politie.nl invullen en vragen om een gesprek met de wijkagent. Of kom langs bij de wijkspreekuren of op het bureau.”
Kahlil: “We zijn ook bereikbaar via Instagram of Twitter. Hier kun je geen meldingen doen of spoedvragen stellen. We kunnen niet altijd snel reageren, maar een reactie krijg je altijd!”

Spreekuren in de wijk

Prinsenhof/Amstelwijk:
Iedere eerste woensdag van de maand 14:30 – 15:30 uur
Locatie: De Plint, Prins Frederiklaan 7

De Heuvel:
Iedere eerste maandag van de maand  10:00 – 11:00 uur
Locatie: Burgemeester Velthuijsenlaan 244a

Naast de wijkagent zijn ook de woningbouwverenigingen, handhaving en de gebiedsregisseur van de gemeente aanwezig. Je kunt zonder afspraak langskomen!

Wijkagenten

“We willen er ook graag zijn voor de bewoners, zonder dat er direct iets aan de hand is.”

Rusha Rijsenbrij, Anna Quist en Kahlil Bots